Source Translation
Add Lisää
Clock Kello
Close Sulje
Day Päivä
Email Sähköposti
Field Kenttä
Good Hyvä
House Talo
I Minä
Lake Järvi
Morning Aamu
Name Nimi
New Uusi
News Uutinen
Night
Road Tie
Save Tallenna
Send Lähetä
Smart Fiksu
Song Laulu
Stand Seisoa
Standard Standardi
Start Aloita
Stop Pysäytä
Storm Myrsky